• صفحه اصلی
 • مفاخر روحانیت استان
 • شیوه نگارشی مقالات
 • اهداف جشنواره علامه بلادی
 • درباره ما
 • ارتباط با ما
 • English
 • العربی
 • RSS
 • کد خبر : 72تاریخ ثبت : 1394/4/30 11:27:30

  منابع "کلام"(سطح پیشرفته)

  1. تصحیح الاعتقاد، محمد بن محمد نعمان مفید، قم: الشریف الرضی، 1363.
  2. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، حلی، الطبعه التاسعه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1422ق.
  3. نهج الحق و کشف الصدق، حلی، الطبعه الخامسه، قم: دار الهجره، 1379.
  4. اللوامع الالهیه فی المباحث الکلامیه، فاضل مقداد.
  5. المبدأ و المعاد، صدر الدین شیرازی، با مقدمه و تصحیح سید جمال الدین آشتیانی.
  6. شرح توحید صدوق، قاضی سعید قمی.
  7. تنزیه الانبیاء، الشریف المرتضی، الطبعه الثانیه، بیروت: مؤسسه الاعلمی، 1439ق.
  8. دلائل النبوه، احمد بن بیهقی، بیروت: دار الکتب العلمیه.
  9. وحی و نبوت، عبدالله جوادی آملی، تحقیق و تنظیم مرتضی واعظ جوادی، قم: اسراء 1388.
  10. الوحی المحمدی، محمد رشید رضا، چاپ هشتم، قاهره: مکتبه القاهره.
  11. الشافی فی الامامه، علی بن الحسین الشریف المرتضی، تهران: مؤسسه الصادق، 1410ق.
  12. دلائل الامامه، محمد بن جریر طبری، قم: منشورات الرضی.
  13. شرح المواقف، قاضی عضد الدین علی بن محمد جرجانی، قم: الشریف الرضی، بی­تا.
  14. شرح المقاصد، سعدالدین تفتازانی، قم: الشریف الرضی، بی­تا.
  15. شرح الاصول الخمسه، قاضی عبدالجبار، تعلیق احمد بن حسین بن ابی­هاشم، الطبعه الثانیه، مکتبه وهبه، 1408ق.
  16. المغنی فی ابواب التوحید و العدل، قاضی عبدالجبار، قاهره: دار الکتب، 1961ق.
  17. الغیبه، شیخ محمد بن حسن طوسی، ترجمه مجتبی عزیزی، چاپ دوم، قم: مسجد مقدس جمکران،1387.
  18. الغیبه، محمد بن ابراهیم نعمانی، ترجمه جابر رضوانی، چاپ دوم، قم: نگاه آشنا، 1390.
  19. کمال الدین وتمام النعمه، شیخ صدوق، ترجمه منصور پهلوان، چاپ ششم،  قم: دار الحدیث، 1388.
  20. منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، لطف الله صافی گلپایگانی، الطبعه الثانیه، بی جا: مکتبه المرجع الدینی آیت الله العظمی الصافی الگلپایگانی، 1428 ق.
  21. موسوعه الامام المهدی، مؤسسه المعارف الاسلامیه، بیروت: دار المحجه البیضاء، 1432ق.
  22. ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، چاپ یازدهم، قم: اسراء، 1379.
  23. حکیمانه­ترین حکومت، محمدتقی مصباح یزدی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1394.
  24. عوائد الایام، ملا احمد نراقی.
  25. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، عبدالله جوادی آملی، تحقیق و تنظیم احمد  واعظی، چاپ دوم، قم: اسراء، 1386.
  اخبار مرتبط
   کلمات کلیدی
   ثبت دیدگاه