• صفحه اصلی
 • مفاخر روحانیت استان
 • شیوه نگارشی مقالات
 • اهداف جشنواره علامه بلادی
 • درباره ما
 • ارتباط با ما
 • English
 • العربی
 • RSS
 • کد خبر : 45تاریخ ثبت : 1393/1/31 16:03:54

  تاریخ اسلام و تشیع

  ریز موضوعات تاریخ اسلام تشیع وسیره علماء جشنواره علامه بلادی بوشهری:

  الف)تاریخ جاهلیت

  ۱- ویژگیهای جغرافیایی عربستان

  ۲- تقسیمات شبه جزیره عربستان

  ۳- حجاز

  ۴- تهامه

  ۵- عربستان جنوبی

  ۶- عربستان شمالی

  ۷- عربستان سبز

  ۸- تقسیمات قومی اعراب جاهلی

  ۹- ویژگیهای سیاسی ، اقتصادی عربستان

  10- سیاست وحکومت در عربستان

  11- حکومتهای اعراب جاهلی قبل از اسلام

  12- تجارت در عربستان

  13- ادیان اعراب جاهلی

  14- خرافات وعقاید باطلی اعراب جاهلی

  15- بررسی زنده به گور کردن دختران

  16- قبایل در مکه

  17- راههای تجاری مکیان

  18- شرکای تجاری مکیان

  19-یهودیت در عربستان

  20- مسیحیت در عربستان

  21- خداپرستی در جامعه حجاز

  22-خدایان اعراب جاهلی

  23- نسب پیامبر

  24- ویژگیهای خاندان پیامبر

  25- زندگی شخصیتی پیامبر قبل از بعثت

  26- جنگهای اعراب قبل از اسلام

  27- مراودات سیاسی اقتصادی عربها با دیگر ملل(ایران، روم و...)

  28- مشخصات اقتصادی سیاسی حجاز

  29- تقسیم بندی مناصب سیاسی حکومتی در مکه قبل از بعثت

  30- ساختار قدرت در مکه قبل از بعثت

  31- اوضاع اقتصادی سیاسی یثرب قبل از اسلام

  32- جنگهای قبایل یثربی قبل از بعثت

  33- ادیان جامعه یثرب قبل از اسلام

  34- تاریخچه حضور ادیان آسمانی در حجاز

  35- یهودیان قبل از بعثت

  36- ازدواجهای مرسوم در بین اعراب جاهلی

  37- ریشه های بت پرستی در حجاز

  38-ادیان ابرهیمی در عربستان

  39- عوامل رویگردانی اعراب از ادیان الهی

  40- میزان پایبندی اعراب به ارزشهای انسانی

  ب)تاریخ دوران بعثت

  بخش اول:ازتولد تا ازدواج با خدیجه

  1- تولد ودوران بادیه نشینی پیامبر

  2- دوران جوانی ونوجوانی پیامبر

  3- بررسی مسافرت پیامبر به شام

  4- مسافرتهای پیامبر قبل از بعثت

  5- دین پیغمبر قبل از رسالت

  6- مروادات پیامبر با مردم مکه

  7- سرپرستان پیامبر

  8- چرائی مرگ آمنه مادر پیامبر

  9- چرائی مرگ عبدالله پدر پیامبر

  10-چگونگی ازدواج با خدیجه

  11- روابط فکری پیامبر در جامعه حجاز

  12- موقعیت شخصیتی واجتماعی پیامبر در مکه

  13- پیامبر وشاعران عرب

  14- بررسی دوران شبانی پیامبر

  15- نقد وبررسی ملاقات با بحیرا

  16- پیامبر ویهودیان

  17- مستندات یهود بر وجود پیامبرآخرالزمان

  18-پیامبر ومسیحیان

  19- بررسی زندگی شخصیتی وفردی پیامبر در مکه

  بخش دوم:از بعثت تا دعوت علنی

  1- بعثت پیامبر

  2- بررسی زمان وماه بعثت

  3- چگونگی نزول وحی

  4- اولین ایمان آوردندگان

  5- ادوار دعوت پیامبر

  6- چگونگی دعوت علنی

  7-آگاهی قریش ازدعوت وواکنشهای آنان

  8-رفتارهای مشرکان مکه با مومنان

  9- چگونگی هجرت به حبشه

  10- اوضاع دینی وجغرافیایی حبشه

  11- وضعیت مهاجران در حبشه

  12-چگونگه مقاومت در شعب ابی طالب

  13- بررسی زندگی مسلمانان در شعب

  14- نقش خدیجه در مقاومت مسلمین در شعب

  15- جایگاه خدیجه در اسلام

  16- خدیجه از دیدگاه پیامبر

  17- بررسی سال عام الحزن وتاثیر آن در روند اسلام

  18- مسافرتهای تبلیغی پیامبر به بیرون از مکه

  19- رفتار مشرکان قومی پیانبر با حضرت

  20- تاثیر اسلام حمزه (ع)

  21-چگونگه هجرت به یثرب

  22- بررسی وجود صحابه منافق در مدینه

  23- کارشکنیهای صحابه در مدینه

  24- کارشکنیهای خلفاء ثلاثه در مدینه

  25- نامه ها ومکاتبات پیامبر

  بخش سوم: اسلام در یثرب(مدینة النبی)

  1- چرائی هجرت وانتخاب شهر یثرب

  2-وضعیت مدینه تا قبل از هجرت

  3- قبایل ساکن در مدینه

  4- ادیان موجود در مدینه

  5- قوانین موجود در مدینه قبل از

  6- وضعیت سیاسی اقتصادی مدینه قبل از هجرت

  7-چگونگی تاسیس حکومت اسلامی در مدینه

  8- چرائی پذیرش مردم مدینه نسب به پیامبر

  9-نقش مسجد در مدینه بعد از هجرت

  10- رخدادها وبرنامه هادرسال نخست هجرت

  11- ریشه های اتحاد سیاسی ودینی مردم در مدینه

  12- وضعیت مهاجران در مدینه

  13- چگونگی اجرای دستورات اسلامی در مدینه

  14- سیاستهای نظامی ودفاعی در مدینه

  15- غزوه بدر

  16- پیمان شکنی یهود وغزوه بنی قینقاع

  17- غزوه احد

  18- بررسی شکست مسلمین در غزوه احد

  19- غزوه بنی قریضه

  20- ترکیب ساختار اقتصادی دینی وسیاسی در مدینه

  21- کارشکنیهای یهود در مدینه

  22- کارشکنیهای منافقان در مدینه

  23- وضعیت اصحاب پیامبر در مدینه

  24- غزوه احزاب

  25- نقش امیر المومنین در غزوه بدر

  26- بررسی فراریان در غزوه احد

  27- نقش امام علی در غزوه بدر

  28- نقش امیرالمونین در غزوه احزاب

  29- تاثیر جنگ قتل عمروبن عبد ود به دست امیر المومنین در تاریخ اسلام

  30- شعر شاعران در باره غزوات

  31- بررسی نوحه سرائی خانواده های شهداء بر سر کشتگانشان

  32- استفاده از عنصر زن در جنگها از طرف مشرکین

  33- نقش زنان مدینه در جنگهای پیامبر

  34- جانشینان پیامبر در مدینه به هنگام جنگ

  35- چگونگی فتح مکه

  36- وضعیت مشرکان مکه در هنگام فتح

  37- غزوه تبوک

  39- بررسی سریه ها وغزوات پیامبر

  40- بررسی حجة الوداع

  41- توضیح وبررسی معرفی جانشینی پیامبر در حجة الوداع

  42- چگونگی معرفی علی بن ابی طالب به جانشینی پیامبر

  43- اشعار شعرا در غدیر خم

  44- بررسی غدیر خم

  45- موضع صحابه در غد یر خم

  46- اولین مخالفین با ولایتعهدی علی در غدیر خم

  47- نقش سپاه اسامة در سال آخر حیات پیامبر

  48- متمردین از سپاه اسامه

  49- چرائی تشکیل سپاه اسامه

  50- مرگ یا شهادت پیامبر

  51- رفتارهای صحابه بعد از رحلت پیامبر

  52- تغسیل وتکفین پیامبر

  تاریخ تشیع

   

  الف) تاریخ ائمه

  1- امام علی (ع)

  2- جانشین پیامبر کیست؟

  3- رفتار صحابه بعد از رحلت پیامبر با جانشین او

  4- چرائی انتخاب علی بن ابیطالب به جانشینی

  5- نقش حضرت زهرا در معرفی امامت

  6- صحابه راستین با امام علی

  7- چرائی تمرد صحابه از دستورات پیامبر

  8- بررسی جریان سقیفه بنی ساعده

  9- بررسی اجماع مسلیمن در بیعت با خلیفه اول

  10- چگونگی به حکومت رسیدن خلیفه اول

  11- بررسی رفتارهای متضاد خلفادر دوران حکومتشان

  12-وضعیت مسلمین در دوران خلفا

  13- جنگهای مسلمین با ایرانیان ودیگر دولتها

  14- بررسی گسترش اسلام در دنیا

  15- دوران 25ساله سکوت امیرالمومنین

  16- نقش حضرت زهرا در اسلام

  17- چگونگی شهادت حضرت زهرا

  18- چرائی اختفای قبر حضرت زهرا

  19- چگونگی به خلافت رسیدن امیرالمومنین

  20- مخالفین با امامت علی

  21- وضعیت زنان پیامبر در دوران امام علی

  22- جنگ جمل

  23- بررسی جنگ نهروان

  24- چگونگی ایجاد جنگ صفین

  25- تاثیر حکمیت بر اسلام

  26- بررسی شگردهای سیاسی معاویه علیه امیرالمومنین

  27- بررسی جنگهای امام علی

  28- چگونگی بوجود آمدن خوارج

  29- جنگ با خوارج

  امام حسن (ع)

  1 – بررسی صلح امام حسن

  2- تاثیر وجایگاه صلح امام حسن در اسلام

  3- علت تمرد سپاه امام از ایشان

  4- نقش دنیا محوری در بی وفائی یاران امام

  امام حسین(ع)

  1- ریشه های عاشورا

  2- زندگانی سیاسی امام حسین

  3- عبرتهای عاشورا

  4- درسهای عاشورا

  امام سجاد(ع)

  1- نقش امام سجاد در تبلیغ عاشورا

  2- بررسی ادعیه امام سجاد وجایگاه آن در پیشبرد اسلام

  3- عنصر زن در حادثه کربلا با توجه به نقش حضرت زینب(س)

  امام باقر(ع)

  1- وضعیت سیاسی دوران امام باقر

  2- چگونگی تشکیل حوزه علمیه توسط  امام باقر(ع)

  3- تاثیر حوزه علمیه امام صادق در پیشرفت اسلام

  4- برکات علمی امام صادق (ع)

  5- دانشهای دانشگاه امام صادق(ع)

  اما موسی کاظم(ع)

  1-یاران امام موسی کاظم(ع)

  2- شبکه اطلاع رسانی اما موسی کاظم(ع)

  3- حاکمان جور زمان امام موسی کاظم وشیوه های ارعاب مردم

  امام رضا(ع)

  1- بررسی مهاجرت امام رضا(ع)

  2- بررسی وتبیین ولایتعهدی امام رضا(ع)

  3- نقش مناظرات امام رضا با دیگر فرق در تبیین چهره تشیع

  4- جایگاه خراسان وطوس در دوران امام رضا(ع)

  امام جواد(ع)

  1- بررسی امامت امام جواد در دوران کودکی

  2- مناظرات امام جواد با دیگر فرق

  امام هادی(ع)

  1- یاران امام هادی

  2- ادعیه صادره از امام هادی(ع)

  امام حسن عسکری(ع)

  1- چگونگی ارتباط امام عسکری با شیعیان

  2- یاران خاص امام حسن عسکری(ع)

  3- مدعیان جانشینی امام حسن عسکری(ع)

  امام زمان(عج)

  1- زندگی نواب اربعه امام زمان

  2- مدعیان مهدویت در دوران حضور

  3- توقیعات امام زمان (عج)

  4- وضعیت شیعیان در عصر غیبت صغری

  5- بررسی نقش فقها در دوران غیبت کبری

  اخبار مرتبط
   کلمات کلیدی
   ثبت دیدگاه